KALI ile başlayan kelimeler

KALI ile başlayan veya başında KALI olan kelimeler 234 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre KALI ile başlayan kelimeler

25 harfli

kalıtımsal anlak geriliği

24 harfli

kalıcı duktus arteryozus, kalıñırmak, (kalıñurmak), kalıtım ve geçiş vergisi, kalıtsal duyu nöropatisi, kalıtsal kardiyomiyopati

23 harfli

kalıbının adamı olmamak, kalıcı arterya hiyolida, kalıcı sağ aortik kemer, kalıcı saydam atardamar, kalıcı urakus ligamenti, kalıtsal aşırı kıllılık, kalıtsal depo hastalığı

22 harfli

kalıcı nörotoksik etki, kalıcı sağ arkus aorta, kalın beyin zar yalımı, kalınlık-incelik uyumu, kalıptan kalıba girmek, kalıtsal parakeratozis

21 harfli

kalıcı gözbebeği zarı, kalıplı mukavva kukla, kalıtsal protoporfiri

20 harfli

kalıbından utanmamak, kalıcı diş kabarcığı, kalıcı korpus luteum, kalıcı penis gemciği, kalın dudaklı gurami, kalın kenarlı mercek, kalıntı maden yatağı, kalıtçılar ortaklığı, kalıtsal karakterler

19 harfli

kalıcı Meckelkesesi, kalın bacaklıgiller, kalın ses sağırlığı, kalınevre (pakiten), kalınlaşır (toprak), kalıp gibi serilmek, kalıpsız kıyafetsiz, kalıtsal anjiyoödem

18 harfli

kalıcı kızlık zarı, kalınbacaklıgiller, kalıp gibi oturmak, kalıplaşmış iyelik, kalıtımsal gelenek, kalıntılar yöntemi

17 harfli

kalıcı sarı cisim, kalık görümlemesi, kalın bacaklı kuş, kalın beyin zarca, kalın-bacaklı kuş, kalınlık makinesi, kalıp gibi uyumak, kalıplanmış örnek, kalıplı kıyafetli, kalıpsız gözeleme, kalıtsal hastalık, kalıtsal kusurlar, kalıtsal nöropati, kalıtsal raşitizm, kalıtsal sağırlık, kalıntılar kuramı

16 harfli

kalık yangırtımı, kalıksız öpkence, kalımlı melezlik, kalımsız bileşik, kalın mide kurdu, kalınbağırsaklar, kalıtım derecesi, kalıtsal özellik

15 harfli

kalıbını basmak, kalık ürküntüsü, kalımlı altküme, kalımlı bileşik, kalın kafalılık, kalınlaştırtmak, kalınlık bıçağı, kalıtım vergisi

14 harfli

kalı, (kalıça), kalıcı bozunum, kalıcı folikül, kalıcı pencere, kalıcı sertlik, kalıksız yaşar, kalımlaştırıcı, kalımlı karlar, kalımsız durum, kalımsız özdek, kalın bağırsak, kalın (barsak), kalın götürmek, kalın seslilik, kalınlaştırmak, kalınlaştırtma, kalınlık ayarı, kalınlık ölçer, kalıntı kelime, kalıp çekeceği, kalıp kesilmek, ...

13 harfli

kalıba dökmek, kalıba vurmak, kalıcı bellek, kalıcı dişler, kalıcı makyaj, kalıcı urakus, kalık bürçeği, kalımlı durum, kalımlı özdek, kalınlaştırma, kalınlıkölçer, kalıntı bitki, kalıntı nüfus, kalıp kıyafet, kalıp peyniri, kalıplaştırma, kalıplı yanıt

12 harfli

kalıcı dosya, kalıcı himen, kalıcı uzama, kalık ileten, Kalıkdemirci, kalıksal taş, kalımlı duru, kalın açınık, kalın kafalı, kalın katman, kalıp çeliği, kalıp dökümü, kalıp örneği, kalıtbırakan, kalıtımcılık, kalıtsal töz

11 harfli

kalıkcıllık, kalıksızsal, kalımsızlık, kalın iplik, kalın sesli, Kalınharman, kalınlaşmak, kalınlatmak, kalıntı göl, kalıp hesap, kalıplanmak, kalıplaşmak, kalıplaşmış, kalıplatmak, kalıpsızlık, kalıt almak, kalıtsallık

10 harfli

kalıcı ruj, kalık tepe, kalılaklık, kalımlılık, kalın doku, kalın kafa, kalın sıra, kalın ünlü, kalın-orta, Kalınbayat, kalınlaşık, kalınlaşım, kalınlaşma, kalınlatma, Kalınpelit, kalıntılar, kalınurmak, kalıpçılık, kalıplamak, kalıplanma, kalıplaşma, ...

9 harfli

kalıcılık, kalıklama, Kalın cam, kalın kum, kalın sap, kalın ses, kalın tül, kalın yağ, kalın-bas, kalın-tiz, Kalınağaç, Kalınağıl, kalıñırak, kalıp DNA, kalıplama, kalıplıca, kalıpsama, kalıverme

8 harfli

kalıkcıl, kalıklık, kalıksal, kalımsız, Kalınçam, Kalınkoz, kalınlık, kalınmak, kalıplık, kalıpsız, kalıtsal

7 harfli

Kalıcak, kalıklı, kalıksı, kalımlı, kalınca, kalınma, kalıntı, kalıpçı, kalıplı, kalıtçı, kalıtım

6 harfli

kalıcı, kalıça, kalıng

5 harfli

kalıb, kalıc, kalıç, kalım, kalın, kalıp, kalış, kalıt, kalığ, kalık

Kelime Ara