KAPI ile başlayan kelimeler

KAPI ile başlayan veya başında KAPI olan kelimeler 164 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kapı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kapı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KAPI ile başlayan kelimeler

24 harfli

kapı almak (veya yapmak)

21 harfli

kapı ışıtaç çevirgeci, kapı üstü boyunduruğu, kapıkulu sipah bölüğü, kapısına kilit vurmak

20 harfli

kapıları açık tutmak

19 harfli

kapıcılar kethüdası

18 harfli

kapış kapış gitmek, kapış kapış yapmak, kapıyı büyük açmak

17 harfli

kapı damar yalımı, kapı ferman olmak, kapı toplardamarı, kapıkulu süvarisi

16 harfli

kapı hasekiağası, kapı kapı aramak, kapı karşı komşu, kapı üstü yazıtı, kapıdan çevirmek, kapıkulu ulufesi, kapıları kapamak, kapıp koyuvermek, kapıyı göstermek

15 harfli

kapı sundurması, kapı yayabaşısı, kapıaltı geliri, kapılı yeniçeri, kapışan kapışan, kapıya dayanmak

14 harfli

kapı baca açık, kapı bir komşu, kapı kethüdası, kapı mahkemesi, kapı oğlanları, kapıdan kapıya, kapılan akarsu, kapılı ulufesi, kapısalıvermek, kapısız levent, kapışan gitmek

13 harfli

kapı aralamak, kapı çuhadarı, kapı iskeleti, kapı kapamaca, kapıda kalmak, kapıdan hamam, kapılandırmak, kapılı levent

12 harfli

kapı dikmesi, kapı kâhyası, kapı mandalı, kapı perdesi, kapı tokmağı, kapı üstlüğü, kapı yoldaşı, kapılabilmek, kapılandırma, kapılıvermek, kapış basacı, kapışabilmek, kapıya çıkma, kapıyı açmak

11 harfli

kapı adresi, kapı aramak, kapı çatısı, kapı çavuşu, kapı içyüzü, kapı küpesi, kapı oğlanı, kapı panosu, kapı revakı, kapı yapmak, kapıcıkarga, kapılabilme, kapılganlık, kapılıverme, kapımandalı, kapısı açık, kapışabilme, kapıştırmak

10 harfli

kapı ağası, kapı duvar, kapı halkı, kapı kadar, kapı komşu, kapı naibi, Kapıkargın, kapılanmak, kapısızlık, kapışılmak, kapışlamak, kapıştırma, kapıtapanı, kapıvermek

9 harfli

kapı ağzı, kapı gibi, kapı kolu, kapı kulu, kapı olma, kapı tacı, Kapıaçmaz, kapıağası, kapıarası, kapıcalık, Kapıcılar, kapıcılık, kapıgarsı, kapıhakkı, Kapıhayat, kapılanma, kapılılık, kapısalık, kapışılma, kapıverme

8 harfli

Kapıağzı, kapıalta, kapıaltı, kapıbağı, Kapıbaşı, kapıcına, Kapıdere, Kapıkale, Kapıkaya, Kapıkırı, kapıkızı, kapıkule, kapıkulu, kapılgan, kapılmak, kapıncak, kapınmah, kapınmak, kapırcah, kapırcak, Kapısuyu, ...

7 harfli

Kapıbağ, Kapıcak, kapıcık, kapıçak, Kapıçam, Kapıköy, kapılık, kapılış, kapılma, kapısal, kapısız, kapıska, kapışma

6 harfli

kapıca, kapıcı, kapıça, kapıda, kapığa, kapıka, kapılı, kapıma, kapıra

5 harfli

kapıl, kapım, kâpıs, kapış, kapız

4 harfli

kapı

Kelime Ara