KARŞ ile başlayan kelimeler

KARŞ ile başlayan veya başında KARŞ olan kelimeler 357 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre KARŞ ile başlayan kelimeler

25 harfli

karşılaştınlabilir öğeler, karşılaştırmalı fizyoloji, karşılaştırmalı morfoloji, karşılaştırmalı yapıbilim, karşılıklı tekel piyasası, karşılıklı yer değiştirme, karşılıklı-koşullu önerme

24 harfli

karşı dirençli karartıcı, karşı durma yarkurulları, karşı örnekle kanıttanım, karşıdeğişkin bileşenler, karşılaştırma bağlaçları, karşılaştırmalı dilbilim, karşılaştırmalı edebiyat, karşılaştırmalı patoloji, karşılaştırmalı sıralama, karşıolumların örtüşmesi

23 harfli

karşılaşır düzgünlükler, karşılaştırma elektrotu, karşılaştırmalı anatomi, karşılıklı çıkar kuralı, karşılıklı istem yasası, karşılıklı talep kanunu, karşılıklı taviz ilkesi, karşılıklı ters sayılar, karşılıklı yükseklikler, karşılıklı-koşul eklemi, karşılıksız transferler, karşıt rastsal değişken, karşıtkesimli araştırma, karşıtları bulma ölçeri

22 harfli

karşılaştırılabilirlik, karşılaştırma derecesi, karşılaştırma edatları, karşılaştırmalı eğitim, karşılaştırmalı gramer, karşılığı sayışımdadır, karşılıklı sözleşmeler, karşıtların birleşmesi, karşı yük-süren kuvvet

21 harfli

karşı düşürüm vergisi, karşıl vuruş (dürtüş), karşılaştırma düzlemi, karşılaştırma tüpleri, karşılaştırma yöntemi, karşılaştırmalı basım, karşılaştırmalı ölçek, karşılaştırmalı yazın, karşılığı ödenimdedir, karşılıklı irkilimlik, karşılıklı kınaklanım, karşısürtünme alaşımı, karşıt denge ağırlığı, karşıtlama gümrükleri

20 harfli

karşı karşı söylemek, karşı karşıya gelmek, karşılaşır ilingeler, karşılaştırılamazlık, karşılaştırma deneyi, karşılaştırma sıfatı, karşılayıcı davranış, karşılayıcı ödemeler, karşılık borçlancısı, karşılıklı akreditif, karşılıklı alacaklar, karşılıklı asalaklık, karşılıklı dışarlama, karşılıklı düz vuruş, karşılıklı elemanlar, karşılıklı ket vurma, karşılıklı yapraklar, karşılıklılık kuralı, karşıt yerdeğişirlik, karşıtuçlu keşimleme

19 harfli

karşı iyon tabakası, karşı karşıya olmak, karşıdeğişkin gerey, karşıdeğişkin izleç, karşıdeğişkin türev, karşıdeğişkin yöney, karşılaştırma zarfı, karşılığı inancadır, karşılıklı benzeşme, karşılıklı kenarlar, karşılıklı özümleme, Karşılıklı (yaprak), karşılıksız sayışım, karşılıkta bulunmak, karşıt denge düzeni, karşıtlar çağrışımı, karşıtlı sezinletiş, karşıtlık algı hızı, karşıtlık duyarlığı, karşıtyanıtlı ölçek, karşıyenimli alaşım

18 harfli

karşılaştırabilmek, karşılığı bendedir, karşılıklı aktarma, karşılıklı güvence, karşılıklı içleşim, Karşılıklı irginti, Karşılıklı irgitim, karşılıklı irkilim, karşılıklı sayışım, karşılıklı ticaret, karşılıklı-koşullu, karşıolum yasaları, karşısına dikilmek, karşıtlamalı kurgu, karşıyenimli ortam, karşı zaman vuruşu

17 harfli

karşı çıkma hakkı, karşılanım ilkesi, karşılaştırabilme, karşılaştırma eki, karşılayan ilerde, karşılık inancası, karşılıklı açılar, Karşılıklı aşınma, karşılıksız kredi, karşılıksız sayca, karşınlık bağlacı, karşıt anlamlılar, karşıt anlamlılık, karşıt denklemler, karşıtlar birliği, karşıtlık cümlesi, karşıtsız sayışım, karşmlatkı emlemi

16 harfli

karşı açı çekimi, karşı gereklenim, karşı koyucu güç, karşı satın alma, karşıdan karşıya, karşılama ilkesi, karşılama töreni, karşılaştırılmak, karşılaştırımsal, karşılıklı göçme, karşılıklı kredi, karşılıklı sapkı, karşılıklı zamir, karşıllık ilkesi, karşıt basınçlar, karşıtgörüşlülük, karşıtlama emlem, karşıtlık kuralı, karşıtlık kurmak, karşıtlık yasası, karşulaşı gelmek, ...

15 harfli

karşı cinsellik, karşı önermeler, karşı yarışmacı, karşılanabilmek, karşılaşabilmek, karşılaştırılma, karşılaştırmacı, karşılaştırmalı, karşılayabilmek, karşılık ilkesi, karşılık vermek, karşılıklı açım, karşılıklı atış, karşılıklı dans, karşılıklı dava, karşılıklı fiil, karşılıklı orta, karşılıksız aşk, karşılıksız çek, karşınlık zarfı, karşıt alt-üşek, ...

14 harfli

karşı döllenme, karşı parçacık, karşıdengeleme, karşılama izni, karşılanabilme, karşılaşabilme, karşılaştırıcı, karşılaştırmak, karşılayabilme, Karşılık somun, karşılık verme, karşılıklı çek, karşılıklıoluş, karşılıksızlık, karşıt anlamlı, karşıt bakışım, karşıt devinim, karşıt ılıncık, karşıt önelcik, karşıtlı emlem, karşu söylemek

13 harfli

Karşı ağırlık, Karşı dilekçe, karşı düşürüm, karşı günerek, karşı güvence, karşı karşıya, karşı kırılım, karşı nötrino, karşı saldırı, karşı sayışım, karşı ticaret, karşı yarışçı, karşıdavranış, karşıköpürücü, karşılaştırım, karşılaştırma, karşılıklılık, karşılıksızca, karşısürtünme, karşıt akıntı, karşıt dingil, ...

12 harfli

Karşı basınç, karşı çekici, karşı çekiçi, karşı çıkmak, karşı devrim, karşı düşmek, karşı koymak, karşı nötron, karşı proton, karşı somunu, karşıköpürme, karşılaşmacı, karşılıklıca, karşıt durum, karşıt duygu, karşıt emlem, karşıt önsav, karşıt özdek, karşıt sinim, Karşıt taban, karşıt-alize, ...

11 harfli

karşambalık, karşı delik, karşı gelim, karşı gelme, karşı gerim, karşı görüş, karşı konum, karşı kütle, karşı madde, karşı olmak, karşı örnek, karşı takım, karşı vurum, karşıbasınç, karşıçekici, Karşıdöngel, karşılanmak, karşılaşmak, karşılıklar, karşılıksız, karşınlatkı, ...

10 harfli

karşı açım, karşı akın, karşı dava, karşı edim, karşı erek, karşı olum, karşıastel, karşıcılık, karşıdurma, Karşıgeçit, Karşıkonak, karşılamak, karşılanım, karşılanış, karşılanma, karşılaşık, karşılaşma, karşılatkı, karşılayan, karşılayış, karşılıklı, ...

9 harfli

karşı açı, karşı sav, karşı yan, karşıberi, Karşıkent, karşılama, karşıleyi, karşın em, karşınlık, karşıtlam, karşıtlık, Karşıyaka, karşu (I)

8 harfli

karşacık, karşı oy, karşıban, karşıgün, Karşıköy, Karşılar, karşılıh, karşılık, karşıncı, karşınlı, karşıtçı, karşıtlı, karşıtuç, karşuluk

7 harfli

karşıcı, karşıtı

6 harfli

karşak, karşın, karşıt

5 harfli

karşı, karşi

Kelime Ara