KATI ile başlayan kelimeler

KATI ile başlayan veya başında KATI olan kelimeler 285 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

katı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. katı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KATI ile başlayan kelimeler

25 harfli

katır kuyruğu gibi kalmak

24 harfli

katıraksal kızıl damarlı, katışımsal illngebilgisi, katıyuvarlı yatak çeliği

23 harfli

katışık tekir gö-rürlük

22 harfli

katı durağanlık koşulu, katılaştırma işlemleri, katıraksal kızıl damar, katısal yazıtlı derice

21 harfli

katı dorum doğabilimi, katıla katıla ağlamak, katılma intifa senedi, katıraklı kızıl damar

20 harfli

katı dışsal değişken, katı yağlı kalaylama, katıla katıla gülmek, katılak çevre yalımı, katılaşımsal kulakça, katır tepmişe dönmek, katıyuvarlı fıçılama

19 harfli

katı hal doğabilimi, katı kuzu hastalığı, katı madde embolisi, katı saf rastsallık, katılaşma sıcaklığı, katılımcı demokrasi, katılma kâr payları, katıman üstü yalımı, katıman-akmık yalım

18 harfli

katı durağan süreç, katı vejetaryenizm, katı yağ tabancası, katı-hal tepkimesi, katılaksal-kıyısal, katılık sezemezlik, katılma reaksiyonu, katında yeri olmak, katışık tekircelik

17 harfli

katı kalpli olmak, katı karbonlayıcı, katı pek söylemek, katılaşma aralığı, katılaşma noktası, katılımlar sayısı, katılma tepkimesi, katıman deliklemi, katıman gediklemi, katışık ögecikler, katıyuvarlı yatak

16 harfli

katı örtü özdeği, katı uzambilgisi, katı yağ giderme, katı yem maddesi, katıdan özütleme, katılaşma eğrisi, katılgan harfler, katılımlı gözlem, katılımsız deney, katılma sayışımı, katılmalı gözlem, katılmsız gözlem, katıman gediklem, katıngılı sözlem, katışık yörüngeç, katışkı elementi

15 harfli

katı durağanlık, katı elektrolit, katı karbonlama, katı vejetaryen, katı yağ basacı, katı yağ memesi, katı yüreklilik, katıklı çökelek, katıksız onarım, katıksız yaşama, katılak çevrece, katılama fırını, katılama ortamı, katılım belgesi, katılımlı denek, katılımlı deney, katılma belgesi, katılma payları, katılmış karbon, katırık düşüren, katışık pekişim

14 harfli

katı dışsallık, katı kalplilik, katı yağ sürme, katıksız hapis, katılaksal ten, katılmalı dava, katılmaz oylum, katıman üstcül, katıraklı debe

13 harfli

katı yakıtlar, katıç peyniri, katıklı çorba, katıklı çurba, katıklı ekmek, katıklı pilav, katılaştırmak, katılgan doku, katıman delim, katıman kesim, katıman yalım, katımlı dizey, katır boncuğu, katır çiğdemi, katırak-laşım, katışık metal, katışıksızlık, katıştırılmak

12 harfli

katı çözelti, katı devinim, katı durağan, katı göñüllü, katı hareket, katı içeriği, katı yumurta, katı yürekli, katıcıl eğri, katık böreği, katıkçorbası, katılabilmek, katılaştırım, katılaştırma, katılgan öğe, katılgandoku, katılımcılık, katılıvermek, katılma payı, katılma türü, katım özdeği, ...

11 harfli

katı aranım, katı asıltı, katı dutmak, katı eğrisi, katı kalpli, katı n-küre, katıksızlık, katıl ağacı, katılabilme, katılıverme, katın kırma, katır inadı, katır oyunu, katırgulağı, katırkulağı, katırlaşmak, katıryatağı, katışıklama, katıştırmak, katıt bilim, katır kutur

10 harfli

katı cisim, katı demür, katı döner, katı durum, katı istem, katı kürek, katı sunum, katı talep, katı yakıt, katı yuvak, katı yüzlü, katıklamak, katıklı aş, katıksımak, katıksızca, katılaşmak, katılgalık, katıncamak, katıntılar, katır gibi, katır karı, ...

9 harfli

katı evre, katı katı, katı oyut, katı örtü, katıgelen, katıklama, katıklıaş, katılaklı, katılamak, katılaşık, katılaşım, katılaşır, katılaşma, katılımcı, katıltmak, katıncama, katır izi, katırakçı, katırnağı, katışıklı, katıverme, ...

8 harfli

katı açı, katı arz, katı gün, katı hal, katı pek, katı söz, katı taş, katı ten, katı yağ, katı zar, katıkara, katıklaş, katıksız, katılama, katılmak, katılmış, katıltma, katımlık, katıncak, katırlık, katısert, ...

7 harfli

katıcak, katıcıl, katıgak, Katıhan, katıklı, katıksı, katılaç, katılan, katılık, katılım, katılış, katılma, katımak, katıman, katıncı, katıngı, katınık, katınkı, katıntı, katırak, katıran, ...

6 harfli

katıla

5 harfli

katığ, katıh, katık, katıl, katım, katın, katıp, katır, katıt

4 harfli

katı

Kelime Ara