KAYN ile başlayan kelimeler

KAYN ile başlayan veya başında KAYN olan kelimeler 164 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre KAYN ile başlayan kelimeler

25 harfli

kaynağa dönük endüstriler, kaynağa yönelik sanayiler, kaynama noktası yükselimi

24 harfli

kaynağında kesilen vergi

23 harfli

kaynağa dönük sanayiler

22 harfli

kaynak ayırma görünümü, kaynak koda dönüştürme, kaynakçalar kaynakçası, kaynakta kesme yöntemi, kaynaşma kaynağı yapma

21 harfli

kaynak bekleme durumu, kaynaklanabilir çelik

20 harfli

kaynak yönlendirmesi, kaynakta kesme usulü

19 harfli

kaynak dönüştürgeci, kaynakçasal denetim, kaynakçasal tanıtım, kaynanalık taslamak, kaynar sulu reaktör, kaynaşık ikiz perik, kaynaşık tuz yunağı, kaynaşma boşlukları

18 harfli

kaynak kapsayıcısı, kaynakçasal kimlik, kaynaklanabilirlik, kaynaşık çeneliler, kaynaştırma ünlüsü

17 harfli

kaynak bağlantısı, kaynak fonksiyonu, kaynak yapma hızı, kaynakçasal bilgi, kaynakçasal dizin, kaynama fışırtısı, kaynama sıcaklığı, kaynana zırıltısı, kaynasmalı diller, kaynaşık parmaklı, kaynaşma kaynaklı, kaynaşma proteini

16 harfli

kaynak alabalığı, kaynak büyüklüğü, kaynak elektrodu, kaynak kesimleri, kaynak kullanımı, kaynak yoğunluğu, kaynakça hizmeti, kaynaklar kuramı, kaynanalık etmek, kaynaşma kaynağı, kaynaştırabilmek

15 harfli

kaynak dağılımı, kaynak eritkeni, kaynak makinesi, kaynaklanabilir, kaynama noktası, kaynama yokluğu, kaynaşık ayrımı, kaynaşık tuzlar, kaynaşım kuşağı, kaynaşma birimi, kaynaşma kesimi, kaynaştırabilme, kaynatma deneyi

14 harfli

kaynak basıncı, kaynak bekleme, kaynak bölgesi, kaynak izlence, kaynak özellik, kaynak pirinci, kaynak tahsisi, kaynakta kesme, kaynana çiçeği, kaynanayumruğu, kaynargözleyim

13 harfli

Kaynak çeliği, kaynak çubuğu, kaynak fırını, kaynak işlemi, kaynak kusuru, kaynak metali, kaynak üfleci, kaynak yanayı, kaynak yapmak, kaynakça notu, kaynaşabilmek, kaynatabilmek, kaynayıvermek

12 harfli

kaynak akımı, kaynak dizim, kaynak gereç, kaynak kesim, kaynak ölçer, kaynak ünite, kaynak yapma, kaynaklanmak, kaynana ağzı, kaynaşabilme, kaynaşık mal, kaynaştırmak, kaynatabilme, kaynayıverme

11 harfli

kaynaç taşı, kaynak kişi, kaynak suyu, kaynak teli, kaynak ülke, kaynak yanı, kaynakçılık, kaynaklanma, kaynanadili, Kaynarpınar, kaynaşımcıl, kaynaşımsal, kaynaştırma, kaynatılmak

10 harfli

kaynaçtaşı, kaynak dil, kaynak fiş, Kaynakbaşı, kaynakçacı, Kaynakdüzü, kaynakhane, Kaynakkaya, kaynaklama, kaynanalık, kaynatalık, kaynatılma

9 harfli

kaynadili, Kaynakköy, kaynaklaç, kaynaklar, kaynanmak, kaynar su, Kaynarkan, Kaynartaş, kaynaşmak, kaynatmak

8 harfli

kaynagan, kaynahma, kaynakça, kaynakçı, kaynaklı, kaynakma, kaynamak, kaynantı, kaynarca, Kaynarlı, kaynaşık, kaynaşım, Kaynaşlı, kaynaşma, kaynatlı, kaynatma, kaynayış

7 harfli

kaynaca, kaynama, kaynana, kaynata

6 harfli

kaynaç, kaynah, kaynak, kaynar, kaynuç

5 harfli

kayna

Kelime Ara