keben

keben

Taşlık, kayalık yerden geçen dar yol, geçit.


Keben

İçel ili, Silifke ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


keben, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'b', 'e', 'n', şeklindedir.
keben kelimesinin tersten yazılışı nebek diziliminde gösterilir.