kebere otugiller

kebere otugiller İng. caper

Yaprakları almaşlı nadiren karşılıklı, basit ya da birleşik, çanak yaprakları 4-8 tane olup serbest ya da birleşik, taç yaprakları 4 tane ya da olmayan, ovaryum üst durumlu, kapsül ya da bakka tipi meyveleri olan, ülkemizde 2 cins ve 3 türle temsil edilen bitkiler. Kapari.


kebere otugiller için benzer kelimeler


kebere otugiller, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'b', 'e', 'r', 'e', ' ', 'o', 't', 'u', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
kebere otugiller kelimesinin tersten yazılışı relliguto erebek diziliminde gösterilir.