kebgebur

kebgebur

1. Topçu ocağında top döküm ustası. 2. Osmanlılarda, büyük maden ocaklarında cevherin ayıklanıp arıtılması işlerini düzenlemekle görevli bir sınıf.


kebgebur, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'b', 'g', 'e', 'b', 'u', 'r', şeklindedir.
kebgebur kelimesinin tersten yazılışı rubegbek diziliminde gösterilir.