keçi boynuzu

keçi boynuzu Fr. Caroub

keçi boynuzu için benzer kelimeler


keçi boynuzu, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'ç', 'i', ' ', 'b', 'o', 'y', 'n', 'u', 'z', 'u', şeklindedir.
keçi boynuzu kelimesinin tersten yazılışı uzunyob içek diziliminde gösterilir.