keci

keci

1. İpek kozası. 2. Sunî ipek. 3. Gömleklik ipek.


keci

1. Makara ipliği 2. Sicim. 3. Kenevir, kendir.


keci

1. İşlenmemiş, ham ipek. 2. İpek dikiş ipliği


keci için benzer kelimeler


keci, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'c', 'i', şeklindedir.
keci kelimesinin tersten yazılışı icek diziliminde gösterilir.