keh keh

keh keh

Soluk soluğa.


keh keh için benzer kelimeler


keh keh, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', ' ', 'k', 'e', 'h', şeklindedir.
keh keh kelimesinin tersten yazılışı hek hek diziliminde gösterilir.