kehanette bulunmak

kehanette bulunmak

kâhinlik etmek: “Bunu belirtirken bir kehanette bulunmuş olmuyordum.” -Y. K. Karaosmanoğlu.


kehanette bulunmak için benzer kelimeler


kehanette bulunmak, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'a', 'n', 'e', 't', 't', 'e', ' ', 'b', 'u', 'l', 'u', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
kehanette bulunmak kelimesinin tersten yazılışı kamnulub ettenahek diziliminde gösterilir.