kehat gibi

kehat gibi

Kâğıt gibi, beyaz, ak.


kehat gibi için benzer kelimeler


kehat gibi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'a', 't', ' ', 'g', 'i', 'b', 'i', şeklindedir.
kehat gibi kelimesinin tersten yazılışı ibig tahek diziliminde gösterilir.