keheç

keheç

Kekeme, peltek


keheç, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'e', 'ç', şeklindedir.
keheç kelimesinin tersten yazılışı çehek diziliminde gösterilir.