kehel

kehel

Tembel.


kehel

İşten kaçan, tembel.


kehel, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'e', 'l', şeklindedir.
kehel kelimesinin tersten yazılışı lehek diziliminde gösterilir.