keher

keher

1. Bir at rengi, doru. 2. Koyu kırmızı.


keher

İki yaşında kuzulamamış keçi.


keher

Vadilerdeki küçük tepeler.


keher, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'e', 'r', şeklindedir.
keher kelimesinin tersten yazılışı rehek diziliminde gösterilir.