kehhalbaşı

kehhalbaşı

Osmanlı sarayında hekimbaşıya bağlı olarak çalışan göz hekimlerinin başı.


kehhalbaşı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'h', 'a', 'l', 'b', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
kehhalbaşı kelimesinin tersten yazılışı ışablahhek diziliminde gösterilir.