kehle

kehle Ar. kehle

a. esk. Bit: “Günah kirli, kehle yüklü / Çamaşırlarımı yudum” -A. M. Dranas.


kehle

Bit: Kehlesi kanlanmak.


kehle

Bit


kehle

< Ar. kehle: bit


kehle, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'l', 'e', şeklindedir.
kehle kelimesinin tersten yazılışı elhek diziliminde gösterilir.