kehlez

kehlez

Cılız, hasta, iyi görmeyen


kehlez, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'l', 'e', 'z', şeklindedir.
kehlez kelimesinin tersten yazılışı zelhek diziliminde gösterilir.