kehlih

kehlih

Keklik.


kehlih, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'l', 'i', 'h', şeklindedir.
kehlih kelimesinin tersten yazılışı hilhek diziliminde gösterilir.