kehme

kehme

İpekliden yapılmış kısa kadın elbisesi.


kehme

Küçük çapa.


kehme, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'm', 'e', şeklindedir.
kehme kelimesinin tersten yazılışı emhek diziliminde gösterilir.