kehmut

kehmut

İşe yaramayan eşya.


kehmut, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'm', 'u', 't', şeklindedir.
kehmut kelimesinin tersten yazılışı tumhek diziliminde gösterilir.