kehne

kehne

Bit.


kehne

Küçük çapa.


kehne, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'n', 'e', şeklindedir.
kehne kelimesinin tersten yazılışı enhek diziliminde gösterilir.