kehr kıldamı

kehr kıldamı Fr. Kehr (opération de)

kehr kıldamı için benzer kelimeler


kehr kıldamı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'r', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'd', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
kehr kıldamı kelimesinin tersten yazılışı ımadlık rhek diziliminde gösterilir.