kehrine

kehrine

Tuğla, kiremit fırını.


kehrine, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'r', 'i', 'n', 'e', şeklindedir.
kehrine kelimesinin tersten yazılışı enirhek diziliminde gösterilir.