kehriz

kehriz

Kâriz; evlerde yıkanma yeri; kanalizasyon; lağım; çeşmeye veya çeşmelere verilmeden önce suyun depolandığı dağıtım merkezi


kehriz, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'h', 'r', 'i', 'z', şeklindedir.
kehriz kelimesinin tersten yazılışı zirhek diziliminde gösterilir.