kelâ

kelâ

Kertenkele.


kelâ

Kel ağa


kelâ, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, â harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'l', 'â', şeklindedir.
kelâ kelimesinin tersten yazılışı âlek diziliminde gösterilir.