kelam

kelam Ar. kel¥m

a. (kela:mı, l ince okunur) esk. 1. Söz: “Mecliste arif ol kelamı dinle / El iki söylerse sen birin söyle” -Karacaoğlan. 2. Söyleyiş biçimi, söyleme. 3. din b. Başta Tanrı'nın varlığı, birliği, peygamberlik ve ahiret olmak üzere İslamiyetin ana ilkelerini konu edinen bilim.


kelam

Lahana.


kelam için benzer kelimeler


kelam, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'l', 'a', 'm', şeklindedir.
kelam kelimesinin tersten yazılışı malek diziliminde gösterilir.