kelat ligandı

kelat ligandı İng. chelate ligand

Koordinasyon bileşiklerinde halkalı yapı oluşturan katlı koordinasyon ligandı. 1,2 diamino etan iki dişli ligand olup moleküldeki her bir azot atomu koordinasyona katılır. Çok dişli ligandlar koordine bağ yapmaya yatkın atom sayısına göre ad alırlar. mono-; di-; tri-; tetra-; penta gibi.


kelat ligandı için benzer kelimeler


kelat ligandı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'l', 'a', 't', ' ', 'l', 'i', 'g', 'a', 'n', 'd', 'ı', şeklindedir.
kelat ligandı kelimesinin tersten yazılışı ıdnagil talek diziliminde gösterilir.