kele

kele

a. hlk. Boğa, tosun.


kele

1. “Ayol, hey, yahu"anlamında ünlem. 2. Kız ya da kadın çağırma ünlemi.


kele

Sürülmemiş tarla.


kele

Boğa.


kele

1. Güzel, iyi : Kele gelin ne diyor? 2. Büyük ve onurlu.


kele

Ayol, yahu anlamında ünlem (çoğunlukla kadınlar kullanır).


kele

İyi, değerli.


kele

Kele!


kele

Çok (Kaman)


kele

Daha çok kadınların kullandığı bir hitap sözü


kele için benzer kelimeler


kele, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'l', 'e', şeklindedir.
kele kelimesinin tersten yazılışı elek diziliminde gösterilir.