kelebek olta mantarı

kelebek olta mantarı İng. butterfly float

Olta misinasının sarıldığı ve batmayan materyalden yapılı yassı bir araç.


kelebek olta mantarı için benzer kelimeler


kelebek olta mantarı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'l', 'e', 'b', 'e', 'k', ' ', 'o', 'l', 't', 'a', ' ', 'm', 'a', 'n', 't', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
kelebek olta mantarı kelimesinin tersten yazılışı ıratnam atlo kebelek diziliminde gösterilir.