keli

keli

1. Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaların sınırı. 2. Dağ ve tepelerin eteği. 3. Dağ ve tepenin en yüksek noktası. 4. Taşlı, verimsiz tarla.


keli

Aşı yapmak için alınan filiz.


keli

Yurt.


keli

Tarla sınırı.


keli

Sebze karığının kenarı (Çayağzı)


keli

Çok yüksek olmayan tepe


keli için benzer kelimeler


keli, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
keli kelimesinin tersten yazılışı ilek diziliminde gösterilir.