kelime bilimi

kelime bilimi İng. lexicology

Bir dilin kelime varlığını şekil bilgisi, cümle bilgisi, anlam bilgisi açısından ele alarak türetmede görev alan birimlerini, birleşik kelimelerini, kalıplaşmış şekillerini, deyimlerini, atasözlerini, alıntı kelime vb. ögelerini inceleyen, bunların köken yapılarını araştıran, şekil ve anlam bilimi açısından geçirdikleri değişme ve gelişmeleri belirleyen dil bilimi dalı.


kelime bilimi için benzer kelimeler


kelime bilimi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'l', 'i', 'm', 'e', ' ', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
kelime bilimi kelimesinin tersten yazılışı imilib emilek diziliminde gösterilir.