kelin merhemi olsa başına sürer (veya kelin medarı olsa kendi başında olur)

kelin merhemi olsa başına sürer (veya kelin medarı olsa kendi başında olur)

“kendi işini halledemeyen kişiden aynı durum için yardım alınamaz” anlamında kullanılan bir söz: “Hekimler ne bilirmiş? Kelin medarı olsa kendi başında olur. Onlar ölmeyecek mi?” -H. R. Gürpınar.


kelin merhemi olsa başına sürer (veya kelin medarı olsa kendi başında olur) için benzer kelimeler


kelin merhemi olsa başına sürer (veya kelin medarı olsa kendi başında olur), 75 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'l', 'i', 'n', ' ', 'm', 'e', 'r', 'h', 'e', 'm', 'i', ' ', 'o', 'l', 's', 'a', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'ı', 'n', 'a', ' ', 's', 'ü', 'r', 'e', 'r', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'e', 'l', 'i', 'n', ' ', 'm', 'e', 'd', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'o', 'l', 's', 'a', ' ', 'k', 'e', 'n', 'd', 'i', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'ı', 'n', 'd', 'a', ' ', 'o', 'l', 'u', 'r', ')', şeklindedir.
kelin merhemi olsa başına sürer (veya kelin medarı olsa kendi başında olur) kelimesinin tersten yazılışı )rulo adnışab idnek aslo ıradem nilek ayev( rerüs anışab aslo imehrem nilek diziliminde gösterilir.