kemçik

kemçik

Yünü az olan koyun.


kemçik

1. Alt çenesi çıkık, üst çenesi içeriye çökmüş gibi duran, dişleri üst üste gelmeyen (kimse). 2. Burnu basık (kimse). 3. Asık yüzlü, çirkin (kimse). 4.bk. kepçük.


kemçik

1. Geveze. 2. Düzenci, fena adam.


kemçik

Bayırlarda biten yenen bir çeşit bitki.


kemçik

Eğri şey.


kemçik

Küçük yüzlü (insan).


kemçik

1. Sıska, cılız (kimse). 2. İnce yüzlü, çirkin (kimse). 3. Ağzı eğri (kimse): Kemçiğin biri. 4. Burnu basık (kimse).


kemçik

Kaşık. (Çeltek *Havza -Samsun)


kemçik, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'm', 'ç', 'i', 'k', şeklindedir.
kemçik kelimesinin tersten yazılışı kiçmek diziliminde gösterilir.