kemik kıran keziği

kemik kıran keziği Fr. Breah-Bone

kemik kıran keziği için benzer kelimeler


kemik kıran keziği, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'm', 'i', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'a', 'n', ' ', 'k', 'e', 'z', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
kemik kıran keziği kelimesinin tersten yazılışı iğizek narık kimek diziliminde gösterilir.