kemirtlek göstergisi

kemirtlek göstergisi Fr. Mac Donnel (signe de), trachée (signe de la)

kemirtlek göstergisi için benzer kelimeler


kemirtlek göstergisi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'm', 'i', 'r', 't', 'l', 'e', 'k', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
kemirtlek göstergisi kelimesinin tersten yazılışı isigretsög keltrimek diziliminde gösterilir.