kemiş

kemiş

Kevgir.


kemiş

Bakır süzgeç, kevgir.


kemiş için benzer kelimeler


kemiş, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'm', 'i', 'ş', şeklindedir.
kemiş kelimesinin tersten yazılışı şimek diziliminde gösterilir.