KEN ile biten kelimeler

KEN ile biten veya sonunda KEN olan kelimeler 386 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ken aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ken anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KEN ile biten kelimeler

25 harfli

ayırtık seçkisiz değişken, bireysel olmayan değişken, nitel açıklayıcı değişken, ölçünleştirilmiş değişken, sürekli seçkisiz değişken, yozlaşan rastsal değişken

24 harfli

gecikmeli içsel değişken, gecikmeli örtük değişken, kesikli rastsal değişken, sınırlı bağımlı değişken, sürekli rastsal değişken

23 harfli

çevrim karşıtı değişken, karşıt rastsal değişken, t tipi rastsal değişken

22 harfli

belirlenimsel değişken, birimli nicel değişken, durum bağımlı değişken, ikili bağımlı değişken, ikinci dereceden köken, kukla bağımlı değişken, makroiktisadi değişken, nitel bağımlı değişken, sıralanabilir değişken, yasal eşlenik değişken

21 harfli

birim olağan değişken, birinci derecen köken, çevrim yanlı değişken, güçlü dışsal değişken, kukla dışsal değişken, önkestirilen değişken, sıralı nicel değişken, zayıf dışsal değişken

20 harfli

belirlenmiş değişken, göstermelik değişken, iki değerli değişken, ikili nitel değişken, katı dışsal değişken, kukla içsel değişken, nitel kukla değişken, olasılıksal değişken

19 harfli

açıklayıcı değişken, denetimsiz değişken, elektriksel iletken, kesintisiz değişken, log-normal değişken, önkeştiren değişken, süperiyonik iletken

18 harfli

açıklanan değişken, caydırıcı değişken, denetilen değişken, denetimli değişken, gecikmeli değişken, gün ayağu dururken, hızlı iyon iletken, kesintili değişken, önceleyen değişken, öndeyilen değişken, saptanmış değişken

17 harfli

bağımsız değişken, bağlanan değişken, bağlayan değişken, bireysel değişken, birlikte değişken, deneysel değişken, dizimsel değişken, duyucul-tepretken, gereksiz değişken, gözlenir değişken, heteromerik liken, öndeyici değişken, sansürlü değişken, seçkisiz değişken, sınırlayıcı etken, tesadüfi değişken, uyargan-tepretken

16 harfli

bağımlı değişken, buzsul titreşken, endojen değişken, iki-ucaylı etken, ilgisiz değişken, koşullu değişken, rasgele değişken, serbest değişken, sırası gelmişken, sözeden değişken, sürekli değişken, şaka maka derken

15 harfli

abdominal diken, bağsız değişken, dışsal değişken, endolitik liken, homomerik liken, yarasacil tiken

14 harfli

aracı değişken, bağlı değişken, bir iki derken, birincil köken, çarpık dörtken, durup dururken, erkin değişken, gizil değişken, içsel değişken, katodik tepken, kimyasal etken, kukla değişken, nicel değişken, nitel değişken, periksel öyken, sağır değişken, vekil değişken, yabani akdiken

13 harfli

akım değişken, araç değişken, asal değişken, çivisel üçken, Gram değişken, ikincil köken, kadıbaş tiken, kındığa çeken, solucan döken, söyleyüdürken, stok değişken, tahtalıçerken, üstün iletken

12 harfli

ara değişken, bakayorurken, balgam söken, baskın etken, baş eldeyken, dış değişken, garbi yelken, haspir tiken, suymuk söken, sütmük söken, şeşedururken, topuklutiken, yarı iletken, yol yakınken

11 harfli

bayrakçeken, çakır tiken, diken diken, fotoiletken, genel etken, hemal diken, karga büken, kayış çeken, nöral diken, ortak etken, pupa yelken, sıvık döken, sözde etken, sulu sepken, toz eritken, yaprakbüken, yaprakdöken, yarıiletken, yavşançeken, yelli tiken, yelsiletken

10 harfli

çakırdiken, çöti tiken, Çubukdiken, dalandiken, demirbüken, eğik etken, gijirtiken, ılık çeken, kargabüken, kayışçeken, Kazıksöken, kızılöyken, kurt döken, müştereken, müttefiken, ölmezdiken, ömür söken, ön öğütken, özel etken, palandöken, palantöken, ...

9 harfli

başlarken, belirtken, daladiken, demeteken, diş söken, emeneşken, goreceken, ilikçeken, kan söken, karadiken, karatiken, kıl döken, köpürtken, kurtdöken, kül töken, Ortasöken, palatöken, sarıdiken, seğirtken, seyirtken, taş söken, ...

8 harfli

ak tiken, amariken, Bayülken, beleyken, belitken, bileşken, bitişken, büyütken, çekişken, çelişken, çıkupken, çikirken, Daldiken, değişken, devitken, didişken, digasken, direşken, diretken, dövüşken, düküsken, ...

7 harfli

ahlaken, akdiken, amesken, bir ken, bitiken, böleken, cücüken, edişken, emesken, emişken, eritken, eşköken, etişken, göreken, hukuken, içitken, iletken, ilişken, ir iken, istiken, işetken, ...

6 harfli

birkeñ, bişken, bitken, cebken, celken, cepken, çepken, çerken, çevken, çöyken, derken, deyken, dirken, Ereken, feşken, geçken, ibiken, kasken, Kefken, kesken, keşken, ...

5 harfli

bakén, Beken, böken, büken, çeken, diken, erken, esken, etken, Göken, irken, isken, itken, keken, koken, köken, liken, öğken, örken, ötken, övken, ...

4 harfli

aken, eken, öken

3 harfli

ken

Kelime Ara