kertilce

kertilce

Labada.


kertilce, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'r', 't', 'i', 'l', 'c', 'e', şeklindedir.
kertilce kelimesinin tersten yazılışı eclitrek diziliminde gösterilir.