kesim (sayımsal)

kesim (sayımsal) İng. category (statistical)

Bir dağılım çizelgesinde değişkenlerin seçenek ya da değerlerine göre beliren altbölümlerden her biri.


kesim (sayımsal) için benzer kelimeler


kesim (sayımsal), 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'm', ' ', '(', 's', 'a', 'y', 'ı', 'm', 's', 'a', 'l', ')', şeklindedir.
kesim (sayımsal) kelimesinin tersten yazılışı )lasmıyas( misek diziliminde gösterilir.