`kestir kim` ölçeri

`kestir kim` ölçeri İng. “guess who” test

Verilmiş yargılar niteliğinde uyaranlar sunarak ve bu yargıların belli kişiliklere yüklenmesini isteyerek bireylerin tutumlarını ölçen ölçer.


`kestir kim` ölçeri için benzer kelimeler


`kestir kim` ölçeri, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ` harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '`', 'k', 'e', 's', 't', 'i', 'r', ' ', 'k', 'i', 'm', '`', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
`kestir kim` ölçeri kelimesinin tersten yazılışı ireçlö `mik ritsek` diziliminde gösterilir.