ketleyici gizilgüç

ketleyici gizilgüç İng. inhibitory potential

Canlının yaptığı bir tepkinin yeniden ortaya çıkması olanağını azaltan etki.


ketleyici gizilgüç için benzer kelimeler


ketleyici gizilgüç, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 't', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', ' ', 'g', 'i', 'z', 'i', 'l', 'g', 'ü', 'ç', şeklindedir.
ketleyici gizilgüç kelimesinin tersten yazılışı çüglizig iciyeltek diziliminde gösterilir.