Kız anlamında ünlem.


, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', şeklindedir.
kelimesinin tersten yazılışı ık diziliminde gösterilir.