kıak

kıak

Koyun, keçi gübresi


kıak, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'a', 'k', şeklindedir.
kıak kelimesinin tersten yazılışı kaık diziliminde gösterilir.