kıcı

kıcı

Çam kozalağı.


kıcı

1.bk.kırcı (I). 2. Kırağı.


kıcı

Tütün fidesi yetiştirilen yer.


kıcı

Koyun, keçi vb. hayvanların yuvarlak, katı pisliği.


kıcı

Baharda kayısı ve erik ağaçlarında görülen parlak ve yapışkan madde, zamk.


kıcı

1. Hardal tohumu. 2. Tarlada biten ve yenilebilen bir cins bitki.


kıcı

Koyun, keçi, kuzu : Kıcılar geldi mi?


kıcı

Dolu.


kıcı

Toz gibi ince dolu.


kıcı

< kici: bk. kirkit


kıcı (I)

Tereye benzer bir ot, kekik


kıcı (II)

Ufak dolu gibi kar


Kıcı

Hatay ili, Belen ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


kıcı için benzer kelimeler


kıcı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'c', 'ı', şeklindedir.
kıcı kelimesinin tersten yazılışı ıcık diziliminde gösterilir.