kıçın kıçın

kıçın kıçın

zf. hlk. Geri geri.


kıçın kıçın

1. Oturarak (yürüyüş için). 2. Geri geri, arka arka.


kıçın kıçın

Geri geri, geriye doğru


kıçın kıçın için benzer kelimeler


kıçın kıçın, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'ç', 'ı', 'n', ' ', 'k', 'ı', 'ç', 'ı', 'n', şeklindedir.
kıçın kıçın kelimesinin tersten yazılışı nıçık nıçık diziliminde gösterilir.