kıcındırmak

kıcındırmak

Fırlatmak.


kıcındırmak

Pişman etmek.


kıcındırmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'c', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
kıcındırmak kelimesinin tersten yazılışı kamrıdnıcık diziliminde gösterilir.