kıçınlanmak

kıçınlanmak

Geri geri gitmek


kıçınlanmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'ç', 'ı', 'n', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
kıçınlanmak kelimesinin tersten yazılışı kamnalnıçık diziliminde gösterilir.