kıda

kıda

İpekten para kesesi ve bel kemeri dokumaya yarayan küçük el gergefi.


kıda

Kısa boylu, tıkız (kimse).


kıda, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'd', 'a', şeklindedir.
kıda kelimesinin tersten yazılışı adık diziliminde gösterilir.